Ciment special pentru betoane extra dure

82.00 MDL

CEMFORT EXTRA este un ciment portland fără adaos cu rezistenţă iniţială mare. Principalii constituenţi sunt clincherul Portland (95-100%) şi componenţii minori (0-5%).

Domeniu de utilizare CEMFORT EXTRA:

Clasa de beton B20…B30 (Marca M250…M400)
Elemente şi structuri pentru construcţii civile, industriale, social- culturale cu secţiuni sub 1,5 m, realizate în ritm accelerat de execuţie  pe  întreg  parcursul  anului  (inclusiv  în  perioada  rece a anului) din beton armat/precoprimat: grinzi pentru poduri, elemente spaţiale subţiri de acoperiş, traverse de cale ferată etc.
Clasa maximă de beton B20…B35 (Marca M250…M450) Betoane  rutiere  în  straturile  de  rezistenţă  ale  drumurilor, străzilor, pistelor de aviaţie, platforme industriale, parcări, alte suprafeţe pentru circulaţia auto etc.
Clasa de beton B20…B30 (Marca M300…M400)
Elemente   prefabricate:   uşoare   (pavele,   borduri,   blocuri pentru zidărie din beton, beton celular autoclavizat (BCA), beton celular uşor (BCU), fortan, ţigle), medii şi grele întărite fără tratament termic sau/cu tratament termic redus.
Clasa de beton B15…B30 (Marca M200…M400)
Betoane  armate/precomprimate  în  execuţia  podurilor  de şosea, cale ferată, a tunelelor şi altor lucrări de artă: dale, grinzi, cadre, arce, fortan, piloni, predale etc.
Clasa de beton B20…B30 (Marca M250…M400)
Elemente prefabricate din beton armat/precomprimat, întărite fără tratament termic sau cu tratament termic redus: stâlpi, grinzi, planşee, elemente de acoperiş, tuburi de canalizare etc.
Clasa de beton B20…B30 (Marca M250…M400) Microbetoane (betoane fine) pentru execuţia elementelor de construcţii cu dimensiuni reduse şi a lucrărilor de reparaţii la construcţii civile, industriale, drumuri, poduri, alte lucrări de genul civil şi militar.
Clasa de beton B20…B25 (Marca M250…M350)
Şape exterioare, rampe de scară, platforme, drumuri, pereu, centuri.
Reţete individuale
Amestecuri uscate, adezivi.