Ciment special pentru betoane

63.00 MDL

BAZIC este un ciment Portland compozit cu întărire  rapidă (R) și lucrabilitate înaltă. Principalii constituenţi sunt Clincherul Portland normat cu conţinut (C3A) ≤ 8% între 65–79% şi adaos de calcar cu categoria înaltă (LL) în proporţie de 21–35%.

Domeniu de utilizare BAZIC:
(conform standardelor / normativelor în vigoare):
Clasa de beton B7,5…B22,5 (Marca M100…M250) Elemente şi structuri pentru construcţii civile, industriale, social–culturale, edilitare din beton simplu şi beton armat cu secţiuni sub 1,5 m: fundaţii, stâlpişori şi centuri, pereţi, stâlpi, grinzi, planşe, coloane etc.
Clasa maximă de beton B10 (Marca M150)
Lucrări hidrotehnice din beton simplu / armat – canale, galerii, elemente subţiri, elemente de rezistenţă în subteran.
Clasa de beton B10…B22,5 (Marca M150…M300)
Şape interioare / exterioare, pereu, platforme de coborâre etc.
Reţete individuale
Prefabricate: fortan, ţigle, borduri, scări, inele, garduri etc.
Conform proiectului
Lucrări din beton armat în medii de agresivitate carbonatică, slab sulfatică.